Výstupní rameno

Poslední rameno schodiště, které umožňuje východ ze schodiště.

Kontaktní formulář