Schodišťové rameno

Souvislá a vzájemně na sebe bezprostředně navazující řada nejméně tří schodišťových stupňů spojující dvě výškové úrovně.

Kontaktní formulář