Průchodná výška

Vzdálenost mezi výstupní čarou a spodním lícem konstrukce nad výstupní čarou měřená kolmo k výstupní čáře, do níž nezasahuje žádná překážka.

Kontaktní formulář