Mezipodesta

Odpočívadlo, jenž spojuje jednotlivá schodišťová ramena ve stejné výškové úrovni.

Kontaktní formulář